«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардын ортосунда, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлердин ортосунда чүчүкулак өткөрүүнүн тартиби жөнүндө» НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын
2015-жылдын 28-июлундагы
№ 92 токтому менен бекитилген

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардын ортосунда, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлердин ортосунда чүчүкулак өткөрүүнүн тартиби жөнүндө»

НУСКАМА

 

1. Ушул Нускама Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардын ортосунда, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлердин (мындан ары – бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлер) ортосунда чүчүкулак өткөрүүнүн тартибин жөнгө салат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардын ортосундагы жана бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлердин ортосундагы чүчүкулакты Борбордук шайлоо комиссиясы өткөрөт.

 

2. Катталган саясий партиялардын ортосунда жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин ортосунда шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчүкулак каттоо мөөнөтү бүткөндөн кийин жана шайлоо бюллетенинин тексти бекитилгенге чейин жүргүзүлөт.

 

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) чүчүкулак өткөрүүнүн датасын жана убактысын аныктайт.

 

4. Борбордук шайлоо комиссиясы чүчүкулак өткөрүүнүн датасы, убактысы жана орду жөнүндө катталган саясий партияларга жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлерге маалымдайт.

 

5. Катталган саясий партияларды жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлерди тийиштүү бюллетендерге киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчүкулакка төмөнкүлөр катышат:

- катталган саясий партиялардын, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, алардын ыйгарым укуктары тиешелүү документтер менен ырасталган (Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилген саясий партиянын, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн каттоо күбөлүгү жана инсандыгын ырастоочу документ);

-Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү;

-жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү.

 

6. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо жайды, барабанды, лотторду, башка зарыл атрибуттарды, ошондой эле чүчүкулактын протоколун даярдоо Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратына жүктөлөт.

 

7. Чүчүкулак төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

-лототрон орнотулат, анда номерлери менен шарик түрүндөгү лоттор жайгаштырылат. Лоттордун саны катталган саясий партиялардын, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин санына дал келүүгө тийиш. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү залда катышып отургандардын ичинен бир адамды чакырат, ал алдын ала бардык катышуучуларга көрсөтүп, номерлери менен шариктерди лототронго салат;

-андан кийин саясий партиялардын, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин өкүлдөрү талапкерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо үчүн документтерди тапшыруу тартибинде чакырылат жана барабан тегеретилет. Саясий партиянын, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү лотту алып чыгат жана алып чыккан лотту бардык катышуучуларга көрсөтүп, номерин жарыялайт.

 

8. Саясий партиянын, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү келбеген учурда жок болгондун ордуна залда катышып отургандардын ичинен көз карандысыз адамды (жалпыга маалымдоо каражаттарынын, коомдук бирикмелердин өкүлүн жана башка) чүчүкулак процессине катышуу үчүн чакырууга болот.

 

9. Чүчүкулактын натыйжалары бардык катышуучуларга жарыяланат.

10. Өткөрүлгөн чүчүкулактын натыйжалары боюнча протокол толтурулат. Протоколдун тиешелүү графаларына чүчүкулакка катышкан саясий партиянын, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты жазылат жана анын колу коюлат.

Протоколго чүчүкулакта болгон бардык Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кол коюшат.