ЖӨБОнун башчыларын шайлоонун графиги

31 декабря 2018

15-январь 2019-жылы

Чүй облусу Аламүдүн району (кайра шайлоо)

3

Байтик айыл өкмөтү

15-январь 2019-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин