ЖӨБОнун башчыларын шайлоонун графиги

19 сентября 2018

1-октябрь 2018-жылы

Нарын облусу, Жумгал району

Чаек айыл өкмөтү

1-октябрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин

5-октябрь 2018-жылы

Чүй облусу, Чүй району

Бурана айыл өкмөтү

5-октябрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин

Ысык-Көл облусу, Түп району

Түп айыл өкмөтү

5-октябрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин

Талас облусу, Бакай-Ата району

Миң-Булак айыл өкмөтү

5-октябрь 2018-жылы, 9-00дөн 12-00гө чейин