Календардык план

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016- жылдын 4-ноябрындагы №184 токтому менен бекитилген

 

2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун (бүткүл элдик добуш берүү)  даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын

 

КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

 

Шайлоо күнү -жекшемби

2016-жылдын 11-декабры

 

 

Иш-чаранын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

1.

Кыргыз Республикасынын референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын референдумдун катышуучуларына кайрылуусу

“Референдумду дайындоо жөнүндө” Мыйзамдын күчүнө киргенден тартып

Борбордук шайлоо комиссиясы

Маалыматтык бөлүм

2.

Референдумду даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги иш-чаралардын календардык планын бекитүү

“Референдумду дайындоо жөнүндө” Мыйзамдын күчүнө киргенден тартып

Борбордук шайлоо комиссиясы

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

Референдумдун катышуучуларын маалымдоо жана референдумдун маселелери боюнча үгүт

3.

Борбордук шайлоо комиссиясынын референдумдун маселелери боюнча үгүткө катышуу үчүн аккредиттөө жөнүндө ММКга кайрылуусу

Референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып

 Борбордук шайлоо комиссиясы

Маалыматтык бөлүм

4.

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында жумушчу топторду түзүү (референдумдун катышуучуларын маалымдоо жана референдумду өткөрүүдө үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону контролдоо маселелери боюнча)

Референдум дайындалгандан кийин

 Борбордук шайлоо комиссиясы

Маалыматтык бөлүм

5.

Тиешелүү телеуюм жана мезгилдүү басылманын редакциясы тарабынан обо убактысын төлөө шарттары жөнүндө маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссияны маалымдоо менен жарыялоо

 Референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам күчүнө киргенден кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

  ММК

Борбордук шайлоо комиссиясы

Маалыматтык бөлүм

Мыйзам 25-берене 5-бөлүк, 26- берене 3-бөлүк

6.

Шайлоо алдындагы үгүткө катышуу үчүн ММкларды аккредиттөө

Жазуу формасында тапшырыктар түшкөндөн кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

Маалыматтык бөлүм

  Мыйзам 20- берене

7.

КР БШКнын сайтын улам жаңыртуу жана маалыматтарды жайгаштыруу

Үзгүлтүксүз

Борбордук шайлоо комиссиясы

Маалыматтык бөлүм

8.

Референдумга чыгарылган маселе боюнча үгүт жүргүзүү

Референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып башталат жана добуш берүү күнгө чейин 24 саат калганда аяктайт

Кыргыз Республикасынын  жарандары

Үгүт топтору

Борбордук шайлоо комиссиясы

Маалыматтык бөлүм

 “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” КР Конституциялык мыйзамы

24-берене 1-бөлүк

(мындан ары- Мыйзам)

9. 

Үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздар менен үгүт топторунун КР БШКга (макул” топ, “каршы” топ) кайрылуусу

“Референдумду дайындоо жөнүндө” Мыйзамдын күчүнө киргенден тартып

Кыргыз Республикасынын жарандары

“Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” КР Конституциялык мыйзамы (мындан ары-Мыйзам)

23-бер. 2-бөл.

Борбордук шайлоо комиссиясы

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

10.

Үгүт топтордун ыйгарым укуктуу адамдарын дайындоо  

“Референдумду дайындоо жөнүндө” Мыйзамдын күчүнө киргенден тартып, үгүт топторун каттоого чейин

Үгүт топтору

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

Мыйзам 23-бер. 2-бөл.,  43-бер. 1-бөл.

11.

Референдумдун үгүт топторун каттоо

Арызды берген күндөн тартып, 10 календардык  күндөн кечиктирбестен

Борбордук шайлоо комиссиясы

Жумушчу топ

Мыйзам 23-бер. 2-бөл.

12.

Үгүт тобуна рефрендум фондун түзүү максатында атайын эсепти ачуу үчүн уруксаат берүү

Каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн кайрылуусу боюнча үгүт топту каттоодон кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

КР БШКнын алдындагы КТТ

Мыйзам 43-бер. 4-бөл

13.

Үгүт топтордун, саясий партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын байкоочуларын дайындоо

Үгүт топторду каттоодон кийин

 Үгүт топтору

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

Мыйзам 18-бер.

14.

Үгүт топторуна обо убактысын бөлүштүрүү боюнча чүчкулак уюштуруу

2016-жылдын 17-ноябрына чейин

КР БШК

Маалыматтык бөлүм

Мыйзам 25,26-бер.

2. Референдумдун аймактык жана участкалык комиссияларын түзүү

15.

Референдум участкаларын уюштуруу, референдум комиссияларын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен

(2016-жылдын 18-ноябрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” КР Конституциялык мыйзамы

21-берене

(мындан ары- Мыйзам)

16.

Чет өлкөдө референдум өткөрүү үчүн участкалык шайлоо комиссияларын (мындан ары-УШК) түзүү (КР ТИМ)

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен

(2016-жылдын 18-ноябрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы  

КР ТИМ

17.

Чет өлкөдө референдум участкаларын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 18-ноябрына чейин)

 Борбордук шайлоо комиссиясы

КР ТИМ

18.

Чет өлкөдө референдумдун участкаларын уюштуруу

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен

(2016-жылдын 18-ноябрына чейин)

 КР ТИМдин алдындагы аймактык шайлоо комиссиялары (мындан ары-АШК)

19

Референдум өткөрүү боюнча өзүнчө укчасткалык комиссияларды түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен

(2016-жылдын 18-ноябрына чейин)

АШК

Бишкек шаарынын

Шаардык кеңеши менен биргеликте

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

3. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу

20.

АШК жана УШК мүчөлөрү үчүн окутуучу тренингдерди өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, Шайлоо технологиялары борбору

21.

 

КР ТИМдин чет өлкөлөрдөгү (консулдук мекемелери) УШК мүчөлөрү үчүн окутуучу тренингдерди өткөрүү

2016-жылдын 28-29-ноябрында

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору,  Шайлоо технологиялары борбору

4. Референдумга катышуучулардын тизмесин түзүү

22.

Референдумга катышуучулардын тизмесин референдум участкалардын чек араларын эсепке алуу менен түзүү 

УШК схемаларын жана чек араларын бекитилген күндөн тартып

(2016-жылдын 5-ноябрынан тартып 1-декабрына чейин)

Мамлекеттик каттоо кызматы (мындан ары –МКК)

Борбордук шайлоо комиссиясы

МШС башкаруу бөлүмү

“КР Президентин жана КР Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР конституциялык Мыйзамы (мындан ары-Мыйзам)

14-бер.3-бөл.

23.

Консулдук эсепке турган жана биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган жана жүргөн референдумдун катышуучулары жөнүндө маалыматтарды берүү тартибин, түрүн жана формасын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 28 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 13- ноябрына чейин)

ТИМ менен макулдашуу боюнча МКК

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

24.

Консулдук эсепке турган жана биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган жана жүргөн референдумдун катышуучулары жөнүндө маалыматтарды берүү жана аларды ыйгарым укуктук мамлекеттик органга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 28 календардык күндөн кечиктирбестен (2016 жылдын 13- ноябрына чейин)

ТИМ (Чет өлкөлөрдөгү Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин жана тиешелүү дипломаттык  өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери)

МКК

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

Мыйзам 14-берене 6-бөлүк

25.

Добуш берүү күнү стационардык дарылоо-алдын алуу мекемелеринде, шектүүлөр жана айыпталуучулар катары камакта кармоо жайларында болгон референдумдун катышуучулары жөнүндө маалыматтар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана тиешелүү референдум УШКсына өткөрүлүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 12 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 29- ноябрына чейин)

 

Көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери

МКК

 ШМС башкаруу бөлүмү

УШК

Мыйзам 14-берене 5-бөлүк

26.

Ыйгарым укуктук мамлекеттик орган тарабынан референдумдун катышуучуларынын тизмесин электрондук түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 25 календардык күн калганда ( 2016- жылдын 16-ноябрына чейин)

МКК

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

Мыйзам 14-берене 7-бөлүк

27.

Референдумдун катышуучуларынын тизмелерин басып чыгаруу жана аны тиешелүү УШКга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 18- ноябрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

АШК

Мыйзам 14-берене 7-бөлүк

28.

Таныштыруу үчүн референдумдун катышуучуларынын тизмелерин илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 18- ноябрына чейин)

УШК

ШМС башкаруу бөлүмү

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

Мыйзам 14-берене 7-бөлүк

29.

Таанышуу жана тактоо үчүн референдумдун катышуучуларынын алдын ала тизмелерин ыйгарым укуктук мамлекеттик органдын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайттарына жайгаштыруу

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 18- ноябрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

 

МКК

Мыйзам 14-берене 8-бөлүк

30.

 Референдумдун катышуучуларынын тизмесинде  ал бар экендиги жөнүндө референдумдун катышуучусуна кабарлоону жиберүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 21- ноябрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

АШК

УШК

Мыйзам 15-берене 2-бөлүк

31.

Биометрикалык каттодон өткөн референдумдун катышуучуларынан тиешелүү УШК тарабынан арыздарды кабыл алуу (кандай болбосун ката же так эместик туралуу) жана ал арыздарды кароо үчүн ыйгарым укуктук мамлекеттик органга токтоосуз жиберүү

(Форма 3)

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 26- ноябрына чейин)

 

УШК

Мыйзам 15-берене 3-бөлүк

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

32.

 УШК тарабынан, биометрикалык каттоодон өткөн референдум катышуучуларынан шайлоо дарек боюнча добуш берүү ниети жөнүндө арыздарын КР жаранынын паспортунун көчүрмөсүн тиркөө менен кабыл алуу жана кабыл алынган арыздарды токтоосуз көрсөтүлгөн шайлоо дарек боюнча референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизүү үчүн МККга өткөрүп берүү   (Форма 2)

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 26- ноябрына чейин)

УШК

МКК

Мыйзам 15-берене 4-бөлүк

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

33.

Форма 2,3 арзыдарды, референдум катышуучулардын арыздарын иштеп чыгуу

2 календардык күндүн ичинде (2016-жылдын 1- декабрына чейин)

 МКК

Мыйзам 15-берене 5-бөлүк

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

34.

Бекитилген форма боюнча референдумдун катышуучуларынын акыркы тизмесин түзүү жана аны Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 1- декабрына чейин)

МКК

Мыйзам 15-берене 5-бөлүк

Борбордук шайлоо комиссиясы

ШМС башкаруу бөлүмү

35.

Референдумдун катышуучуларынын акыркы тизмесин басып чыгаруу жана номурланган, жипке тизилген жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн тизмелерди  тиешелүү УШКга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 8- декабрына чейин)

 Борбордук шайлоо комиссиясы

Мыйзам 15-берене 5-бөлүк

ШМС башкаруу бөлүмү

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

5. Референдумду каржылоо

36.

Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү

Референдум дайындалгандан кийин

 Борбордук шайлоо комиссиясы

Пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү (мындан ары-ПЭО бөлүмү)

37.

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Көзөмөлдөө-текшерүү тобун түзүү

Референдум дайындалгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

ПЭО бөлүмү

38.

Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоого жана өткөрүүгө каржылоону ачуу

 

Борбордук шайлоо комиссиясы

КР Өкмөтү

КР Финансы министрлиги

ПЭО бөлүмү

39.

Референдумга даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттарды АШК ортосунда бөлүштүрүү

Каржылоо ачылгандан кийин токтоосуз

Борбордук шайлоо комиссиясы

ПЭО бөлүмү

40.

 

Үгүт топторунун каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн дайындоо

Үгүт топторун каттоодон кийин (эки күндүк мөөнөттө)

Үгүт топтору

Борбордук шайлоо комиссиясы

Жумушчу топ

“Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы (мындан ары-Мыйзам)

43-бер. 1-бөл.

41.

Референдумдун жүрүшүндө үгүттү каржылоо үчүн өзүнүн фондуларын түзүү

КР БШКда үгүт топтору каттоодон өткөндөн кийин 4 календардык күндүн ичинде

 Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы КТТ

43-бер. 1-4-бөл.

42.

Үгүт топтордун каражаттары боюнча атайын эсеп- кысапты жана отчеттулукту жүргүзүү жана ачуу үчүн банк мекемелерин аныктоо

“Референдумду дайындоо жөнүндө” Мыйзамдын күчүнө киргенден тартып

Борбордук шайлоо комиссиясы

ПЭО бөлүмү

 Мыйзам 43-берене 5-бөлүк

43.

Референдумдун үгүт топторунун каражаттарын түзүү тартиби, каржылоо булактары жана максаттуу чыгымдалышына контроль жүргүзүү

“Референдумду дайындоо жөнүндө” Мыйзамдын күчүнө киргенден тартып

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы КТТ

Мыйзам 43-берене 5-бөлүк

44.

Финансылык операцияларды, анын ичинде атайын эсептер боюнча жеке жана юридикалык жактар менен эсептөөлөрдү жүргүзүүнү токтотуу

2016- жылдын 10 декабры саат 18.00 (добуш берүү күндүн алдындагы күндүн 18.00 сааты )

Банктар, Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы КТТ

Мыйзам 43-берене 11-бөлүк

45.

Үгүт топторунун фонддорунун өлчөмү жана түзүлгөн бардык булактары ошондой эле бардык жүргүзүлгөн чыгымдар жөнүндө отчетту берүү

 Референдумдун натыйжалары жарыялангандан кийин 30 календардык күндөн кечиктирбестен

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы КТТ

Мыйзам 43-берене 12-бөлүк

6. Эл аралык байкоочулар

46.

Эл аралык байкоочуларды чакыруу жана аккредиттөө

“Референдумду дайындоо жөнүндө” мыйзам күчүнө киргенден кийин

 Борбордук шайлоо комиссиясы

 (эл аралык кызматташтык бөлүмү)

 

Мыйзам 19-берене 1-бөлүк

7. Референдумда добуш берүү үчүн бюллетендерди даярдоо жана референдум өткөрүү боюнча комиссияларга өткөрүп берүү тартиби

47.

Референдумда добуш берүү үчүн бюллетендин формасын жана текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 21- ноябрына чейин)

 Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам 31-берене 4-бөлүк

48.

Референдумда добуш берүү үчүн бюллетендерди даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 1- декабрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам 31-берене 5-бөлүк

49.

 

 

КР ТИМдин консулдук мекемелерине жана өкүлчүлүктөрүнө бюллетендерди өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 11 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 30- ноябрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам 31-берене 9-бөлүк

50.

Добуш берүү үчүн бюллетендерди АШКларга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күн калганда (2016-жылдын 1-декабрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам 31- берене 9-бөлүк

51.

Добуш берүү үчүн бюллетендерди УШКларга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 2-1 календардык күн калганда (2016-жылдын 8-9-декабрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам 31- берене 9-бөлүк

52.

Референдумдун катышуучуларына добуш бурүүнүн убактысы жана жайы жөнүндө ММК же башка ыкма аркылуу билдирүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен  (2016 – жылдан 1- декабрына чейин)

УШК

 

Мыйзам – 32-берене 1- бөлүк

53.

Добуш берүү жайдан тышкары добуш берүү ниети жөнүндө жарандардын жазуу жүзүндө жазган арыздарын кабыл алуу жана атайын реестрде каттоо

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен  (2016 – жылдан 8- декабрына чейин)

УШК

 

Мыйзам – 33-берене 2- бөлүк

54.

Добуш берүү үчүн жайдан тышкары добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө жазуу жүзүндөгү арыздарды берген референдумдун катышуучуларынын реестирин илүү

Добуш берүүгө чейин 2 күн калганда (2016-жылдын 9-декабрына чейин)

 УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам – 33-берене 2-бөлүк

55.

Добуш берүү үчүн жайдан тышкары добуш берүүнү өткөрүү

Добуш берүүгө чейин 1 календардык  күн калганда (2016-жылдын 10-декабры)

УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам – 33-берене 1-бөлүк

56.

Добуш берүүгө даярдоо

Саат 07.00дөн 08.00гө чейин

2016- жылдын 11- декабры

УШК

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

Мыйзам – 32-берене 3-бөлүк

57.

Добуш берүүнү өткөрүү

2016- жылдын 11- декабры

Саат 8.00дөн 20.00гө чейин

УШК

 

Мыйзам – 32-берене

8. Референдумда добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо

58.

Бюллетендерди добуш берүү үчүн көчмө үкөктөрдөн алып чыгуу жана аларды АЭУ аркылуу өткөрүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –35-берене 6,8-бөл.

59.

АЭУдан добуш бергендердин саны жана добуштардын бөлүштүрүлгөндүгү

жөнүндө отчетту кагазга басып чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары аркылуу борбордук серверге өткөрүп берүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

60.

Ар бир участка боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын (АЭУнун маалыматтары боюнча) БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

КР БШКга добуш берүүнүн жыйынтыктары түшкөн сайын токтоосуз

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Маалыматтык бөлүм

 

Мыйзам –39-берене 1-бөл

61.

УШКнын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо

Добуштар саналгандан кийин

 

УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –35-берене 17-бөл

62.

УШКнын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколун эки нускада түзүү жана ага УШКнын катышкан бардык мүчөлөрү кол коет

 

Жыйынтыктоочу жыйналыш өткөрүлгөндөн кийин

УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –35-берене 18-бөл

63.

УШКнын

добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколунун биринчи нускасын референдумдун документтери менен кошо АШКга жеткирүү жана акт менен өткөрүп берүү

 

УШК мүчөлөрү кол койгондон кийин токтоосуз

 УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

 АШК үгүт  топторунун өкүлдөрүнүн коштоосунда

ИИМ

Мыйзам –35-берене 20-бөл

64.

Тиешелүү аймакта добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктоо, жыйынды таблицаны жана протоколду түзү (протоколго кол койгонго чейин АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышы өткөрүлөт)

УШК протоколдору түшкөндөн кийин токтоосуз

 

 

АШК

 

Мыйзам –36-берене 2-бөл

65.

АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү,  даттанууларды (арыздарды) кароо

Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол койгонго чейин

АШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –36-берене 2-бөл

66.

 

АШКнын  добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду түзүү

жана ага катышкан АШКнын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюу

Жыйынтыктоочу жыйналышты өткөргөндөн кийин

 

 

 

АШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –36-берене 3-бөл

67.

АШКнын

протоколунун биринчи нускасын кол коюлгандан кийин, жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен Борбордук шайлоо комиссиясына жиберүү

Кол коюлгандан кийин токтоосуз

 АШК

 

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –36-берене 6-бөл

68

АШК белгиленген жерге жалпыга тааныштыруу үчүн референдумдун жыйынтыктары жөнүндө протоколдун чоңойтулган формасын илүү

Референдумдун жыйынтыктары чыгарылгандан кийин

АШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –36-берене 6-бөл

69

Добуштарды эсептөөгө катышкан ар бир адамга АШК катчысы тарабынан мөөр менен күбөлөндүрүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдордун көчүрмөлөрүн берүү

Кол коюлгандан кийин токтоосуз

АШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –36-берене 8-бөл

70.

Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо

Референдумдун натыйжалары жөнүндө протоколго кол койгонго чейин

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

Мыйзам –37-берене 1-бөл

71.

Борбордук шайлоо

комиссиясы

тарабынан референдумдун натыйжалары жөнүндө протоколду жана төмөн турган  шайлоо комиссиялардан алынган маалыматтар боюнча жыйынды таблицаны түзүү

АШК протоколдору түшкөндөн кийин

 

 

 

Борбордук шайлоо

комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –37-берене 2-бөл

72.

Кыргыз Республикасынын  референдумунун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) натыйжаларын аныктоо

Добуш берүү күндөн тартып 35 календардык күндөн кечиктирбестен

2017-жылдын 15-январына чейин

Борбордук шайлоо

комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам –37-берене 1-бөл

73.

Референдумдун натыйжалары жөнүндө жалпы маалыматтарды ММКларга жиберүү

Референдумдун натыйжалары аныкталгандан кийин бир сутканын ичинде

Борбордук шайлоо

комиссиясы

 

Маалыматтык бөлүм

 

Мыйзам –39-берене 2-бөл

74.

Кыргыз Республикасынын референдумунун натыйжаларын жалпы маалыматты  массалык маалымат каражаттарында расмий жарыялоо

Референдумдун натыйжалары аныкталгандан кийин эки жумалык мөөнөттө

 Борбордук шайлоо

комиссиясы

 

Маалыматтык бөлүм

 

Мыйзам –39-берене 3-бөл

9. Кайра добуш берүү

75.

Кайра добуш берүүнү дайындоо

Бир айдын ичинде

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

УШК

 

АШК

 

Мыйзам – 38-берене 2-бөлүк

76.

Кайра добуш берүү учурда референдумдун катышуучуларына добуш бурүүнүн убактысы жана жайы жөнүндө ММК же башка ыкма аркылуу билдирүү

Кайра добуш берүү дайындалгандан кийин 7 календардык күндүн ичинде

 

УШК

 

Маалыматтык бөлүм

 

Мыйзам – 32 берене 1 бөлүк

77.

Кайра добуш берүүнү өткөрүү (добуш берүүнүн жыйынтыктары  бир же нече участкаларда жараксыз деп табылган учурда)

Кайра добуш берүү дайындалган күндөн тартып 2 жумалык мөөнөттүн ичинде

УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Мыйзам – 38-берене 1-бөлүк

78.

Кайра добуш берүү учурда УШКларга добуш берүү үчүн бюллетендерди өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 5 календардык күн калганда

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Мыйзам 31- берене 9-бөлүк

10. Референдумдун документтерин жана материалдарын сактоо

79.

УШК документациясын, анын ичинде жипке тизилген, мөөр жана УШК мүчөлөрүнүн колтамгалары менен күбөлөндүрүлгөн бюллетендердин дүмүрчөк бөлүктөрүн  тиешелүү АШКларга өткөрүп берүү

Референдумдун натыйжалары расмий жарыялангандан кийин 10 күндөн кечиктирилбестен

 

 

УШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Документтик камсыздоо бөлүмү

 

Мыйзам –41-берене 1-бөлүк

80.

Референдумду өткөрүү менен байланышкан бардык документтер АШКларда сакталат

 

1 жыл, кийин мөөнөтсүз сактоого тиешелүү архив мекемесине тапшырылат

 

 

АШК

 

Шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүм

 

Документтик камсыздоо бөлүмү

 

Мыйзам –41-берене 2-бөлүк