Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн КОЛДОНМО

 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн Колдонмо .

 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн документтердин формалары жана үлгүлөрү.